Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn: 400.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :24-07-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
24-07-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
23-07-19Đắc Lắc: 228,
Quảng Nam: 261
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
345
22-07-19TT Huế: 343,
Phú Yên: 208
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
317
21-07-19Kon Tum: 607,
Khánh Hòa: 761
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
381
20-07-19Đà Nẵng: 480,
Quảng Ngãi: 993,
Đắc Nông: 418
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
346
19-07-19Gia Lai: 126,
Ninh Thuận: 148
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
356
18-07-19Bình Định: 984,
Quảng Trị: 824,
Quảng Bình: 650
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
378
17-07-19Đà Nẵng: 069,
Khánh Hòa: 519
Trúng Đà Nẵng338
16-07-19Đắc Lắc: 972,
Quảng Nam: 439
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
390
15-07-19TT Huế: 119,
Phú Yên: 490
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
340
14-07-19Kon Tum: 869,
Khánh Hòa: 563
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
318
13-07-19Đà Nẵng: 840,
Quảng Ngãi: 442,
Đắc Nông: 278
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
364
12-07-19Gia Lai: 882,
Ninh Thuận: 346
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
388
11-07-19Bình Định: 055,
Quảng Trị: 317,
Quảng Bình: 173
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
337
10-07-19Đà Nẵng: 044,
Khánh Hòa: 585
Trúng Đà Nẵng381
09-07-19Đắc Lắc: 671,
Quảng Nam: 196
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
315
08-07-19TT Huế: 818,
Phú Yên: 182
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
384
07-07-19Kon Tum: 244,
Khánh Hòa: 882
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
342
06-07-19Đà Nẵng: 437,
Quảng Ngãi: 180,
Đắc Nông: 783
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
323
05-07-19Gia Lai: 847,
Ninh Thuận: 067
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
326
04-07-19Bình Định: 561,
Quảng Trị: 858,
Quảng Bình: 379
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
349
03-07-19Đà Nẵng: 804,
Khánh Hòa: 991
Trúng Đà Nẵng363
02-07-19Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 147
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
389
01-07-19TT Huế: 611,
Phú Yên: 125
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
337
30-06-19Kon Tum: 651,
Khánh Hòa: 904
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
353
29-06-19Đà Nẵng: 341,
Quảng Ngãi: 920,
Đắc Nông: 298
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
28-06-19Gia Lai: 320,
Ninh Thuận: 027
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
373
27-06-19Bình Định: 220,
Quảng Trị: 972,
Quảng Bình: 456
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
332
26-06-19Đà Nẵng: 046,
Khánh Hòa: 845
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
340
25-06-19Đắc Lắc: 922,
Quảng Nam: 380
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
363
24-06-19TT Huế: 138,
Phú Yên: 737
Trúng Phú Yên369
23-06-19Kon Tum: 926,
Khánh Hòa: 801
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
335