Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Cam kết ăn 100% ngày :22-05-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Giải Tám Kết quả Theo
22-05-19 Đà Nẵng
Khánh Hòa
21-05-19Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
253
20-05-19TT Huế: 81,
Phú Yên: 83
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
242
19-05-19Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 11
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
246
18-05-19Đà Nẵng: 07,
Quảng Ngãi: 69,
Đắc Nông: 02
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
236
17-05-19Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
244
16-05-19Bình Định: 88,
Quảng Trị: 11,
Quảng Bình: 50
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
221
15-05-19Đà Nẵng: 66,
Khánh Hòa: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
241
14-05-19Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
252
13-05-19TT Huế: 14,
Phú Yên: 14
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
260
12-05-19Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 99
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
238
11-05-19Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 22
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
229
10-05-19Gia Lai: 51,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
263
09-05-19Bình Định: 46,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 54
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
222
08-05-19Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
263
07-05-19Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 70
Trúng Quảng Nam284
06-05-19TT Huế: 91,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
240
05-05-19Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 95
Trúng Khánh Hòa243
04-05-19Đà Nẵng: 62,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 95
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
237
03-05-19Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 06
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
235
02-05-19Bình Định: 30,
Quảng Trị: 77,
Quảng Bình: 62
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
239
01-05-19Đà Nẵng: 29,
Khánh Hòa: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
30-04-19Đắc Lắc: 38,
Quảng Nam: 14
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
239
29-04-19TT Huế: 66,
Phú Yên: 91
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
229
28-04-19Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 25
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
218
27-04-19Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 43
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
238
26-04-19Gia Lai: 56,
Ninh Thuận: 61
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
25-04-19Quảng Bình: 79,
Bình Định: 20,
Quảng Trị: 80
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
220
24-04-19Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 36
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
227
23-04-19Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 16
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
263
22-04-19TT Huế: 29,
Phú Yên: 42
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
255
21-04-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 41
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
245