Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Cam kết giúp Ae thắng lớn ngày :không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
TT Huế
Phú Yên
09-12-18Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 94
Trúng Kon Tum274
08-12-18Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
07-12-18Gia Lai: 28,
Ninh Thuận: 44
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
227
06-12-18Bình Định: 68,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
05-12-18Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
239
04-12-18Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 70
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
283
03-12-18TT Huế: 23,
Phú Yên: 86
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
256
02-12-18Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
277
01-12-18Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 40,
Đắc Nông: 33
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
30-11-18Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 12
Trúng Gia Lai241
29-11-18Bình Định: 99,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 68
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
235
28-11-18Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 09
Trúng Khánh Hòa243
27-11-18Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
218
26-11-18TT Huế: 49,
Phú Yên: 05
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
273
25-11-18Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 45
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
220
24-11-18Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
228
23-11-18Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 47
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
274
22-11-18Bình Định: 62,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 36
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
263
21-11-18Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 58
Trúng Đà Nẵng229
20-11-18Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 16
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
292
19-11-18TT Huế: 23,
Phú Yên: 44
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
241
18-11-18Kon Tum: 05,
Khánh Hòa: 33
Trúng Khánh Hòa275
17-11-18Đà Nẵng: 26,
Quảng Ngãi: 80,
Đắc Nông: 18
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
231
16-11-18Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 34
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
241
15-11-18Bình Định: 60,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
274
14-11-18Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 01
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
226
13-11-18Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
246
12-11-18TT Huế: 93,
Phú Yên: 85
Trúng Phú Yên253
11-11-18Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 87
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
10-11-18Đà Nẵng: 25,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
240
09-11-18Gia Lai: 12,
Ninh Thuận: 01
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245