Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Đắc Nông
19-10-18Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
281
18-10-18Bình Định: 74,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 09
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
227
17-10-18Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 15
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
235
16-10-18Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 94
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
243
15-10-18TT Huế: 26,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250
14-10-18Kon Tum: 85,
Khánh Hòa: 14
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
228
13-10-18Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 47
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
212
12-10-18Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 92
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
236
11-10-18Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 87,
Bình Định: 02
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình,
Trúng Bình Định
241
10-10-18Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 26
Trúng Đà Nẵng261
09-10-18Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 81
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
215
08-10-18TT Huế: 15,
Phú Yên: 92
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
07-10-18Kon Tum: 29,
Khánh Hòa: 41
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
278
06-10-18Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 34,
Đắc Nông: 65
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
05-10-18Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 90
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
283
04-10-18Bình Định: 77,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 31
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
270
03-10-18Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 52
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
259
02-10-18Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 61
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
233
01-10-18TT Huế: 80,
Phú Yên: 41
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249
30-09-18Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 47
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
243
29-09-18Đà Nẵng: 20,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 75
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
272
28-09-18Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 32
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
286
27-09-18Bình Định: 93,
Quảng Trị: 85,
Quảng Bình: 17
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
262
26-09-18Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 74
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
206
25-09-18Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
263
24-09-18TT Huế: 07,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
238
23-09-18Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 34
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
267
22-09-18Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
21-09-18Gia Lai: 98,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
262
20-09-18Bình Định: 13,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
19-09-18Đà Nẵng: 06,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
258