Song Thủ Lô Kép MB: 200.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Song thủ lô kép Kết quả Theo
19-10-1800,33Trượt163
18-10-1877,00Ăn lô 77132
17-10-1899,55Ăn lô 99195
16-10-1811,00Ăn lô 11104
15-10-1811,00Ăn lô 11171
14-10-1811,00Trượt142
13-10-1866,00Ăn lô 00,66189
12-10-1833,00Trượt134
11-10-1877,88Ăn lô 77153
10-10-1844,99Ăn lô 44115
09-10-1899,33Ăn lô 99,33157
08-10-1844,00Ăn lô 00,44141
07-10-1855,88Ăn lô 55,88183
06-10-1800,11Ăn lô 11109
05-10-1833,00Ăn lô 33132
04-10-1811,00Ăn lô 11109
03-10-1822,66Ăn lô 22195
02-10-1844,55Ăn lô 44,55172
01-10-1844,22Ăn lô 44,22140
30-09-1822,00Trượt151
29-09-1877,00Ăn lô 00,77136
28-09-1811,66Ăn lô 11,66111
27-09-1833,00Ăn lô 33103
26-09-1822,00Ăn lô 22100
25-09-1822,00Trượt161
24-09-1855,00Trượt124
23-09-1844,33Ăn lô 44100
22-09-1899,77Ăn lô 99,77136
21-09-1899,00Ăn lô 00123
20-09-1855,00Ăn lô 55158
19-09-1833,00Trượt193
18-09-1833,00Ăn lô 00176
17-09-1833,00Ăn lô 00140