Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :24-07-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
24-07-19
23-07-1971,90,48,17Trúng164
22-07-1906,13,83,25Trượt128
21-07-1992,55,03,22Trúng144
20-07-1967,45,56,16Trượt135
19-07-1907,02,45,12Trúng149
18-07-1938,18,32,10Trúng121
17-07-1913,07,11,64Trượt133
16-07-1942,78,96,41Trượt166
15-07-1987,53,31,22Trúng149
14-07-1914,20,70,05Trúng167
13-07-1937,42,46,44Trúng160
12-07-1948,76,78,43Trúng162
11-07-1932,58,71,19Trúng141
10-07-1959,66,33,55Trúng147
09-07-1907,82,68,39Trúng131
08-07-1994,84,40,19Trúng155
07-07-1936,48,55,05Trúng122
06-07-1900,58,45,61Trúng134
05-07-1996,33,15,03Trúng123
04-07-1964,54,93,43Trượt138
03-07-1972,99,78,19Trượt163
02-07-1934,74,94,59Trượt147
01-07-1909,72,86,12Trúng135
30-06-1963,68,97,79Trượt146
29-06-1992,00,37,65Trúng157
28-06-1994,30,10,09Trúng157
27-06-1927,04,26,17Trúng121
26-06-1923,54,99,50Trúng133
25-06-1922,25,65,59Trúng156
24-06-1924,50,90,39Trúng139
23-06-1960,57,95,84Trúng148
22-06-1998,35,09,96Trúng122
21-06-1918,28,07,40Trúng164