Lô Xiên 2 Víp MB: 200.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :không nạp thẻ 300k,500k,1000k nạp sẽ bị mất thẻ

NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Lô xiên 2 Kết quả Theo
16-11-1828,66Trúng222
15-11-1895,96Trúng227
14-11-1886,91Trượt232
13-11-1857,80Trúng244
12-11-1895,11Trượt234
11-11-1808,99Trượt263
10-11-1870,96Trượt257
09-11-1826,99Trượt264
08-11-1834,86Trượt243
07-11-1832,70Trúng263
06-11-1800,27Trượt265
05-11-1841,92Trượt246
04-11-1839,83Trượt254
03-11-1821,05Trượt220
02-11-1871,69Trúng221
01-11-1810,17Trúng252
31-10-1823,19Trúng245
30-10-1818,42Trúng256
29-10-1811,46Trúng221
28-10-1865,94Trúng249
27-10-1866,55Trúng269
26-10-1800,45Trúng251
25-10-1826,90Trúng244
24-10-1870,97Trượt232
23-10-1894,80Trúng220
22-10-1859,21Trúng262
21-10-1842,14Trúng232
20-10-1879,45Trúng230
19-10-1865,92Trúng226
18-10-1872,82Trượt259
17-10-1835,16Trúng262
16-10-1809,61Trúng222
15-10-1856,38Trượt227